חוק הקייטנות 2018

רישוי קייטנות 2018

מהם התקנים והנהלים המחייבים קייטנות על מנת לקבל רישיון להפעלת קייטנה.

 

קייטנות מחויבות לפעול ברישיון בהתאם לחוק הקייטנות  התש"ן – 1990. רישיון קייטנה הוא בסמכותו של משרד החינוך ושל הרשות המקומית.

משרד החינוך פועל בהתאם לחוזר מנכ"ל המחייב כל קייטנה לפעול בהתאם למטרות החינוך הממלכתי ומבקש לבדוק את התכנית החינוכית במסגרת הקייטנה כמו גם את הצוות המרכיב אותה.

הרשות המקומית מחייבת קייטנות לפעול על פי התנאים והתקנים של חוק רישוי עסקים התשכ"ח –1968קייטנה לא תקבל אישור הפעלת עסק מהרשות המקומית אם לא קיבלה קודם אישור ממשרד החינוך.

 

הנאמר מתייחס לקייטנות פרטיות הפועלות כגוף עצמאי. קייטנות עירוניות פטורות מרישוי עסקים ומוגדרות כקייטנות המשך ולהן תקנות שונות.

 

תהליך קבלת רישיון להפעלת קייטנה

על מנת לקבל רישיון, יש למלא ולעקוב אחר התנאים הנדרשים המתייחסים לתכנית החינוכית (באישור משרד החינוך), לתקנות תברואה ולתקני הביטחון והבטיחות. 

מה עושים? 

  • הכנת תרשים ותכנית עסק
  • מילוי טופס בקשת הפעלת קייטנה לרשות המקומית הכולל טופס תיאום הוראת ביטחון
  • הצגת התכנית החינוכית בקייטנה על פי נהלי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
  • מילוי טופס מערך ביקורת בטיחות לקייטנה.

יש להגיש את הטפסים חתומים ובשלושה עותקים.

את הטפסים בודקים כל הגורמים המתאימים ברשות המקומית ובמשרד החינוך: מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, קב"ט הרשות המקומית, מהנדס הרשות המקומית, משרד הבריאות ושירותי כיבוי האש.

לינקים שימושיים:

בקשה להפעלת קייטנה

כל המידע שאתם צריכים על מנת לעמוד בנהלי הבטיחות והתקנות להפעלת קייטנות 

אגרת להורים קייטנות קיץ מטעם משרד החינוך

 

 

חוק הקייטנות העירוניות 2018

החל מהקיץ הקרוב  2018 יופעל צו פיקוח מחירי הקייטנות הציבוריות בסמכותו של משרד הפנים אשר מגביל את מחיר הקייטנות העירוניות. קייטנות לילדי גן לא יעלו על 1218 ש"ח ואילו קייטנות לילדי בית הספר לא יעלו על 1166 ש"ח. הקייטנות הן קייטנות בנות 3 שבועות בין השעות 08:00-16:00, המורכבות מפעילויות במקום הקייטנה ופעילות חוץ אחת וכוללות ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה. 

על פי הצעת החוק, קייטנות עירוניות יוגבלו לעלות מקסימלית אשר תיקבע על ידי שר הפנים. את הצעת החוק יזם  ח"כ דודי אמסלם ובכוונתו הייתה לזרז את ההצעה לקריאה ראשונה עוד לפני פסח 2017 אולם בלחץ הרשויות  המליץ מנכ"ל משרד הפנים לדחות את חוק הקייטנות עד הקיץ הבא כאשר יחלו קייטנות קיץ 2018. קייטנות עירוניות מתייחסות לקייטנות המופעלות באמצעות העירייה או גופים מטעמה בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. 

הצעת החוק הגיעה בעקבות תחקיר ידיעות אחרונות בקיץ 2016 אשר חשף כי קיימים פערי מחירים משמעותיים בין הקייטנות המוצעות על ידי העיריות בארץ. 

בעקבות התחקיר ומחאת הורים בפייסבוק, התברר כי אין שום גוף אשר מפקח על מחירי הקייטנות העירוניות וכי כל עירייה מחליטה על תעריף קייטנות אשר מופעלות על ידה.

 

 

שתף