קייטנה

מה היא ההגדרה של קייטנה, מהו חוק הקייטנות בישראל ואיזה צורך הן ממלאות אצל הילדים.

קייטנה

קייטנות מאז ומתמיד היו צורך שממלא תפקיד גם לילדים וגם להורים. חופשות החגים והקיץ ארוכות מכדי שהילדים ישבו בבית או שההורים יקחו חופשה ארוכה מהעבודה על מנת לבלות עימם. לרוב ההורים אין את הפריבילגיה לקחת חופשות ארוכות מהעבודה ולכן קייטנה היא פיתרון מושלם.
 

על-פי נתוני משרד החינוך פעלו בחופשת הקיץ תשע"ב (יולי- אוגוסט 2012 ), 7734 קייטנות שבהן השתתפו סה"כ כ-550,000 ילדים ובני נוער. כ-48% מהקייטנות שהתקיימו באותה שנה היו קייטנות שהופעלו על ידי גורמים ציבוריים (עירוניות, קייטנות מתנס"ים, קייטנות תנועות נוער) ואילו 52% קייטנות פרטיות שהופעלו על ידי עסקים פרטיים. עוד עולה מנתוני משרד החינוך כי חתך גילאי הילדים שהשתתפו בקייטנות בשנת 2012 נע בין 3-12. 


קייטנה היא מסגרת חינוכית בלתי פורמלית בדומה לחוגים, תנועות נוער ופעילויות חינוכיות המתקיימות לאחר שעות הלימודים. 

קייטנה אינה מוגדרת כמסגרת לימודית, אם כי בתקנות משרד החינוך המתייחסות גם לקייטנות פרטיות, יש לשים דגש גם על פעילות חינוכית-תרבותית שכן, ההתייחסות לקייטנה היא המשך ישיר למפעל החינוך בישראל. הילדים לעומת זאת לא תופסים את הקייטנה כמסגרת לימודית אלא בדיוק ההיפך אפילו אם בהרבה מן המקרים, היא מתקיימת בין כותלי בית הספר. 

 

חוק הקייטנות

קייטנות בישראל מעוגנות בחוק החל משנת 1990 (רישוי ופיקוח), התש"ן 1990 והתקנות בו מתייחסות לקייטנה כעסק אשר מחויב ברישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968. כל קייטנה מחויבת לפעול ברישיון ובאישור מפקח מטעם משרד החינוך. התקנות אשר קבועות בחוק הקייטנות נוגעות בתחומים של חינוך, ביטחון, תברואה ובטיחות. על כל קייטנה לפעול ברישיון ולדאוג לרמה של מקצועיות ואחריות על קבוצות הילדים אשר משתתפות בקייטנות.

עוד בראשית החינוך העברי היה נהוג בתנועות הנוער וברשויות המקומיות להציע לילדים מסגרת נופש חווייתית וחינוכית. ברבות השנים לצד הקייטנות העירוניות המוסדרות בשיתוף משרד החינוך מתקיימות גם קייטנות פרטיות רבות, על כן חשוב לקיים פיקוח מוסדר על כלל הקייטנות ולוודא כי מושם דגש גם על פעילות חינוכית, תרבותית ושנהלים מסוימים מחויבים להתקיים תחת אישור בפרט כאשר פעילויות מסוימות מתקיימות במרחב פתוח, בבריכות שחייה ובים. 

 

על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך נכון לשנת 2014: "

  1. קייטנה היא מקום בו מתנהלת פעילות יומיומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 111 ילדים לפחות במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים. בקייטנה יהיו ילדים בגיל 17-3 (ועד בכלל). בקייטנה של גן ילדים לא יעלה מספר הילדים על 35, וצוות העובדות בה חייב לכלול מנהלת וסייעת. צהרונים המעבירים את פעילותם משעות אחר הצהריים לבוקר ייחשבו כקייטנה בגן ילדים.
  2. חודש לימודים נוסף: מסגרת לימודית במוסד חינוך שהלימודים נמשכים בה  כסדרם גם בחודש הראשון או השני של חופשת הקיץ (בחודשים יולי ואוגוסט), באישורם של הרשות המקומית והמנהל הכללי במשרד החינוך או מי מטעמו. חשוב להדגיש כי חודש לימודים נוסף אינו נכלל בהגדרת קייטנה.
  3. קייטנת המשך במוסד חינוך: קייטנה הפועלת בתחום של מוסד חינוך (לעניין  חוזר זה מוסד חינוך הוא בית ספר או גן ילדים שהוא מוסד חינוך מוכר ורשמי או מוסד חינוך שפועל ברישיון על פי חוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט-1969) בשיתופו של סגל המוסד החינוכי ומיועדת לתלמידי אותו המוסד. מאפייני הפעילות במסגרת זו זהים לאלו של קייטנה רגילה."

 

כל קייטנה כאמור מחויבת ברישיון עסק. יש להתעדכן באתר משרד החינוך במועדי הגשת אישור להפעלת קייטנה ובהנחיות הברורות של משרד החינוך. 
כיום, למצוא קייטנה לילדים היא משימה לא פשוטה וזאת דוקא, בשל השפע שקיים. קייטנות הכיף נדחקו מעט ולצידן הגיעו קייטנות בעשרות סוגים, נושאים ותחומים. קייטנת טכנולוגיה, קייטנת ספורט, קייטנת מדע, קייטנת טבע קייטנת ריקוד, קייטנת תיאטרון, קייטנת קסמים, קייטנת ציור, קייטנת קולנוע, קייטנת מולטימדיה, קייטנת בישול, קייטנת אנגלית, קייטנת פנטזיה, קייטנת אופנה, קייטנת גלישה, קייטנת שחייה ועוד ועוד. 


גם בנושא ההיצע לגילאים הורחבה היריעה. אם קייטנה היתה בעבר מיועדת בעיקר לגילאי בית הספר, היום ניתן למצוא קייטנות המיועדות לגיל הרך או קייטנות המיועדות לבני נוער. 

 

בקרו בעמדים המתאימים למציאת קייטנה:

קייטנות חנוכה    קייטנות פסח    קייטנות קיץ   קייטנות לפי סוג

שתף